Audycja Polskiego Radia z Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat następstwa tronu po śmierci Władysława Jagiełły:
- polityczny pat po śmierci Władysława Jagiełły 1 czerwca 1434 roku,
- problem małoletniości synów Władysława i Kazimierza,
- próby zapewniania sukcesji przez Władysława Jagiełłę, kwestia potwierdzenia przywilejów szlacheckich na wszystkie ziemie koronne i cały stan szlachecki,
- wybór Władysława na króla polski w lipcu 1434 roku na zebraniu elekcyjnym na Wawelu,
- decyzje dotyczące charakteru regencji, nadzór biskupa krakowskiego Zygmunta Oleśnickiego,
- dwuwładza na Litwie,
- objęcie pełni władzy przez Władysława w grudniu 1438 roku,
- złożenie hołdu lennego przez wojewodę mołdawskiego Eliasza w 1436 roku.