Audycja Polskiego Radia z 16.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat początków panowania Kazimierza Jagiellończyka:
- koronacja Kazimierza Jagiellończyka na króla Polski w czerwcu 1447 roku,
- postanowienia pierwszego sejmu, wyjazd Kazimierza na Litwę,
- charakterystyka pierwszych lat rządów Kazimierza,
- zmiana sytuacji politycznej po inkorporacji Ziem Pruskich w marcu 1454 roku,
- małżeństwo z Elżbietą Rakuszanką, wychowywanie dzieci królewskich przez Jana Długosza,
- przejęcie przez Kazimierza inicjatywy politycznej w królestwie.