Audycja Polskiego Radia z 17.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat genezy Wojny Trzynastoletniej:
- sytuacja po pokoju brzeskim zawartym w 1435 roku,
- kryzys w relacjach miast pruskich z Zakonem Krzyżackim,
- powstanie Związku Jaszczurczego, a potem Związku Pruskiego w 1440 roku,
- rokowania Związku Pruskiego z Polską rozpoczęte w 1452 roku,
- wzór Związku Hanzeatyckiego,
- złożenie przysięgi wierności królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi w 1454 roku, wybuch wojny z Zakonem Krzyżackim.