Audycja Polskiego Radia z 23.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat imperium Jagiellonów:
- polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka prowadzona przy pomocy jedenaściorga dzieci,
- ślub Jadwigi z Jerzym Bawarskim,
- ślub Zofii z elektorem brandenburskim Fryderykiem,
- ślub Anny z księciem pomorskim Bogusława X,
- ślub Barbary z księciem saskim Jerzym Brodatym,
- ślub Elżbiety z księciem legnickim Fryderykiem II,
- aspiracje Władysława, najstarszego syna Kazimierza Jagiellończyka, do objęcia tronu Węgier i Czech,
- objęcie tronu polskiego przez Jana Olbrachta po śmierci Kazimierza Jagiellońskiego,
- objęcie władzy na Litwie przez Kazimierza, a następnie Aleksandra,
- kariera duchowna Fryderyka,
- sytuacja najmłodszego syna Zygmunta.