Audycja Polskiego Radia z 11.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat zjazdu w Gnieźnie w 1000 roku - spotkania Bolesława Chrobrego z Ottonem III:
- pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w 1000 roku,
- plan uczynienia św. Wojciecha patronem swojego panowania,
- projekt odnowienia Cesarstwa Rzymskiego,
- Renovatio Imperii Romanorum - miniatura przedstawiająca hołd składany Ottonowi III przez personifikację czterech prowincji,
- Roma, Galia, Germania i Sclavinia,
- przebieg zjazdu w Gnieźnie,
- utworzenie w Gnieźnie arcybiskupstwa i stworzenie kolejnych biskupstw na ziemiach polskich,
- ofiarowanie Bolesławowi Chrobremu gwoździa z Krzyża Świętego i włóczni św. Maurycego, w rewanżu przekazanie cesarzowi ramienia św. Wojciecha,
- określenie Bolesława przyjacielem i sojusznikiem narodu rzymskiego, symboliczne nałożenie polskiemu władcy diademu królewskiego,
- wejście Polski w orbitę cesarskiej polityki.