Audycja Polskiego Radia z 24.04.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech:
- kwestia istnienia imperium Jagiellonów,
- polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka,
- mapa polityczna Europy Środkowo-Wschodniej w połowie XV wieku,
- Jagiellonowie na tronach głogowskim, czeskim i węgierskim,
- brak jednolitej polityki pomiędzy poszczególnymi częściami władztwa Jagiellonów,
- mozaika kulturowa,
- rola miast,
- rywalizacja z Habsburgami, Państwem Moskiewskim i Imperium Tureckim.