Audycja Polskiego Radia z 14.01.2003. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat wojen prowadzonych przez Bolesława Chrobrego:
- śmierć cesarza Ottona III w styczniu 1002 roku,
- nowa polityka wschodnia jego następcy, cesarza Henryka II,
- opanowanie Miśni i Łużyc w 1002 roku, opanowanie Pragi w następnym roku,
- niemiecka ofensywa w 1005 roku, pierwszy rozejm w 1013 roku,
- pokój w Budziszynie w 1018 roku, przyjęcie Miśni i Łużyc jako lenno,
- program ostatnich lat rządów Bolesława Chrobrego,
- wyprawa na Kijów, opanowanie Grodów Czerwieńskich,
- koronacja w 1025 roku.