Audycja Polskiego Radia z 12.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat panowania króla Aleksandra I:
- granice czasowe końca Średniowiecza i początku epoki nowożytnej,
- zawarcie w roku 1492 umowy przez królową Izabelą i króla Ferdynanda z żeglarzem Krzysztofem Kolumbem,
- pojawienie się renesansowej koncepcji człowieka,
- zakończenie Średniowiecza w Polsce wraz ze śmiercią Jana Olbrachta w 1501 roku,
- wybór Aleksandra Jagiellończyka na króla w 1501 roku,
- sytuacja polityczna w kraju, wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim, klęska wojsk księcia Konstantego Ostrogskiego w bitwie z Iwanem III pod Wiedroszą,
- podpisanie Aktu w Mielniku,
- zacieśnienie unii polsko-litewskiej oraz przywileju senatorskiego,
- Jan Łaski nowym kanclerzem,
- Sejm w Piotrkowie w 1504 roku, uchwała o incompatibiliach, ustalenie hierarchii urzędniczej,
- postanowienia Sejmu Radomskiego z 1505 roku, Konstytucja Nihil Novi.