Audycja Polskiego Radia z 13.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat bilansu rządów Aleksandra I i początkach panowania Zygmunta I:
- znaczenie Konstytucji Nihil Novi,
- śmierć Aleksandra I w 1506 roku,
- sytuacja polityczna w kraju w okresie panowania Aleksandra I: negocjacje z wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego Fryderykiem Wettynem, straty na skutek wojen z Księstwem Moskiewskim, wojny z Tatarami,
- wygrana wojsk polsko-litewskich pod dowództwem Michała Glińskiego nad Tatarami w bitwie pod Kleckiem w 1506 roku,
- opinia Jana Łaskiego o panowaniu Aleksandra I,
- początek rządów Zygmunta I,
- przebudowa Zamku Wawelskiego pod kierownictwem architekta Franciszka Florentczyka,
- reformy skarbowo-wojskowe,
- rezygnacja Zygmunta I z konkubinatu z Katarzyną Telniczanką, ślub z Barbarą Zápolyą oraz później z Boną Sforzą.