Audycja Polskiego Radia z 15.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wojny Rzeczypospolitej z Prusami Zakonnymi oraz Hołdu Pruskiego:
- stosunki z zakonem krzyżackim, polityka wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna,
- decyzja Sejmu Toruńskiego w 1519 roku o rozpoczęciu wojny z krzyżakami,
- przebieg działań wojennych, zwycięstwa hetmana koronnego Mikołaja Firleja,
- poparcie papieża Leona X oraz cesarza Karola V dla Albrechta Hohenzollerna,
- podpisanie w Krakowie w 1525 roku traktatu pokojowego, zamiana państwa zakonnego w księstwo lenne,
- złożenie przez Albrechta Hohenzollerna hołdu lennego Zygmuntowi I,
- obraz Jana Matejki,
- skutki polityczne Hołdu Pruskiego.