Audycja Polskiego Radia z 16.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat klęski Węgier z Turkami pod Mohaczem w 1525 roku:
- wojny europejsko-tureckie,
- atak wojsk tureckich na Węgry w 1526 roku, klęska Węgier w bitwie pod Mohaczem,
- rywalizacja Ferdynanda Habsburga i Jana Zápolyi o węgierską koronę,
- zwrot w polityce Zygmunta I wobec Turcji, podpisanie traktatu przyjaźni w 1533 roku,
- osiągnięcia Rzeczypospolitej w polityce zagranicznej, działalność dyplomatyczna Piotra Tomickiego.