Audycja Polskiego Radia z 17.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat wcielenia Mazowsza do Korony:
- sytuacja polityczna Księstwa Mazowieckiego w XIV i XV wieku, 
- inkorporacja Mazowsza do Korony Polskiej i jej następstwa prawne oraz ekonomiczne,
- skutki Unii Lubelskiej dla Mazowsza,
- rozwój handlu i rzemiosła w Warszawie,
- sytuacja demograficzna Warszawy i Pragi w XVI wieku.