Audycja Polskiego Radia z 22.05.2003. Gawęda historyczna profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel na temat początków demokracji szlacheckiej:
- pozycja szlachty w XVI wieku i obraz przywilejów szlacheckich w późniejszej historiografii,
- akty prawne dotyczące przywilejów szlacheckich,
- sposoby uzyskania szlachectwa,
- funkcjonowanie Sejmików i Sejmu.