Audycja Polskiego Radia z 11.04.2003 roku. Gawęda historyczna profesora Wojciecha Fałkowskiego na temat konfederacji przeciw Zygmuntowi Oleśnickiemu. W materiale W. Fałkowski mówi o: - buncie wojskowym Spytka z Melsztyna w 1439 roku przeciw władzy biskupa Zygmunta Oleśnickiego, - klęsce wojsk konfederackich, - tezie o związkach konfederatów z husytyzmem, - walce nie z samym królem Władysławem, ale z jego doradcami.