Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel mówi  o:  fragmencie wiersza „Bona Sforza” Mikołaja Reja,  czarnej legendzie królowej w Polsce,  biogramie Bony Sforzy, dzisiejszej ocenie jej postaci, zaślubinach Bony z Zygmuntem I i jej koronacja w Krakowie, działalności królowej na arenie polityki międzynarodowej, polityce gospodarczej Bony, wywołującej niechęć rodów szlacheckich,  wprowadzeniu pomiarów włócznej oraz ujednoliceniu powinności chłopskich, fragmencie listu poety Pietra Aretina do Bony Sforzy