Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  reformie w łonie kościoła katolickiego na Soborze Trydenckim w latach 1545-1563, założeniu zakonu Towarzystwa Jezusowego, pierwszych Kolegiach Jezuitów w Braniewie, poparciu ze strony króla Zygmunta Augusta, powstaniu w Polsce sieci szkolnictwa na poziomie średnim, atrakcyjności programu edukacyjnego szkół jezuickich, rozwoju szkolnictwa na terenach wschodnich oraz pruskich, Akademii Wileńskiej,  wpływach w społeczeństwie jezuickich pisarzy i kaznodziei.