Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel  mówi o: wyodrębnieniu się arianów z polskiego zboru kalwińskiego, głównych założeniach ruchu braci polskich, opartym na poglądach Miguela Serveta i Fausta Socyna, poglądach Piotra z Goniądza - pierwszego wyznawcy arianizmu w Polsce, założeniach miasta Raków - głównego ośrodka ruchu braci polskich, powstaniu Akademii Rakowskiej,  mecenasie i poglądach Jakuba Sienieńskiego, działalności Szymona Budnego, Andrzeja i Stanisława Lubienieckich,  udziale braci polskich w rozwoju języka polskiego, tragicznym końcu arianów w Polsce, zamknięciu Akademii Rakowskiej