Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel mówi o: wyborze księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego na króla Polski w 1576 roku, sylwetce i politycznych przekonaniach nowego króla, fragmencie wiersza Jana Kochanowskiego o Stefanie Batorym, - powołaniu Jana Zamoyskiego na głównego doradcę królewskiego, wsparciu Batorego dla jezuitów, układaniu relacji ze szlachtą oraz klerem, - wojnie z Gdańskiem, oblężeniu morskiego miasta, podpisaniu ugody w Malborku w 1577 roku, potwierdzającej kompromis króla z Gdańskiem.