Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel  mówi o:  wkroczeniu wojsk moskiewskich na terytorium południowych Inflant, staraniach dyplomatycznych Stefana Batorego przed rozpoczęciem wojny z Księstwem Moskiewskim, planie kampanii wojennej S. Batorego, zdobyciu Połocka w 1579 roku, oblężeniu twierdzy Wielkie Łuki w 1580 roku, legendzie wielkiego zwycięstwa wojska polskiego, oblężeniu Pskowa w 1581 roku, zawarciu rozejmu w Jamie Zapolskim w 1582 roku, obrazie Jana Matejki „Batory pod Pskowem”.