Odcinekt audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel mówi o: problemach reform sądownictwa w Rzeczypospolitej,  układach między stanem duchownym a szlachtą, utworzeniu w 1578 roku Trybunału Koronnego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim dla Wielkopolski i w Lublinie dla Małopolski, utworzeniu Trybunału Litewskiego w 1581 roku,  sprawach rozpatrywanych w Trybunałach i zasadach ich funkcjonowania.