Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresa Chynczewska-Hennel mówi o: -legendzie Samuela Zborowskiego w literaturze,  sporze Samuela Zborowskiego z Andrzejem Tęczyńskim w dniu koronacji Henryka Walezego,  pogorszeniu się stosunków rodziny Zborowskich z królem Stefanem Batorym, planach zamachu braci Zborowskich na życie króla,  fragmencie listu Lwa Sapiehy do Krzysztofa Radziwiłła o spisku Zborowskich,  sądzie kanclerza Jana Zamoyskiego nad Samuelem Zborowskim, przebiegu rozprawy i egzekucji Zborowskiego