Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  śmierci króla Stefana Batorego w Grodnie w 1586 roku,  okresie bezkrólewia w Rzeczypospolitej, konfliktach rodziny Zborowskich z Zamoyskimi, przebiegu elekcji nowego króla, wyborze na króla w 1587 roku Zygmunta III Wazy oraz ogłoszeniu w obozie Zborowskich królem Maksymiliana III Habsburga, początku wojny domowej,  zawarciu Porozumienia Bytomsko-Będzińskiego, oczekiwaniach wobec polityki Zygmunta III Wazy, przejściu kanclerza Jana Zamoyskiego do opozycji.