Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o: powołaniu w 1613 roku Michała Romanowa na cara, zakończeniu wydarzeń Wielkiej Smuty, zawarciu Pokoju Moskiewsko-Szwedzkiego w Stołbowie w 1617 roku, zakończeniu interwencji szwedzkiej w Księstwie Moskiewskim, rokowaniach polsko-moskiewskich w latach 1612-1616, wyprawie moskiewskiej Władysława Wazy w 1617 roku, podpisaniu rozejmu na czternaście i pół roku, opinii historyka Władysława Konopczyńskiego o bilansie wojen polsko-moskiewskich