Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  przyczynach napięcia w relacjach polsko-tureckich w latach 20-tych XVII wieku, wyprawie Iskandera Paszy do Mołdawii i zawarcie pokoju w Buszy w 1617 roku, najeździe kozackim na porty otomańskie, ataku na Synopę i przedmieścia Stambułu, wyprawach kozackich pod wodzą Petra Konaszewicza Sahajdacznego,  wyprawach hetmanów Stanisława Żółkiewskiego i Stanisława Koniecpolskiego na Turcję, skutkach bitwy pod Cecorą, śmierci Stanisława Żółkiewskiego, bitwie pod Chocimiem, wygranej polskich wojsk pod dowództwem Jana Karola Chodkiewicza. 

Audycja Polskiego Radia z 2003 roku.