Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  oparciu XVII-wiecznej gospodarki Rzeczypospolitej na folwarku pańszczyźnianym, monopolu magnaterii na eksport płodów rolnych i leśnych, założeniu przez Stanisława Koniecpolskiego w Brodach fabryki tkanin, siedzibach magnackich, imperiach majątkowych Ostrogskich i Zamoyskich, opinii sekretarza legata papieskiego Bonifacia Vanozziego o Janie Zamoyskim, mecenatach rodów magnackich