Odcienk audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor Teresy Chynczewskiej-Hennel  mówi o:  poparciu kozaków dla wskrzeszenia hierarchii kościoła prawosławnego z metropolitą Hiobem Boreckim na czele, problemie wyznania prawosławnego w Rzeczypospolitej,  walkach kozacko-tatarskich, - bitwie nad jeziorem Kurukowskim pomiędzy wojskami hetmana koronnego Stanisława Koniecpolskiego a oddziałami kozaków rejestrowych w 1625 roku, umowie z hetmanem Mychajłem Doroszenką,  stłumieniu powstania pod wodzą Tarasa Fedorowicza,  szeregu rozporządzeń Sejmu z 1635 roku dotyczących kontroli nad Wojskiem Zaporoskim, powstaniu kozackim pod wodzą Iwana Sulimy oraz Pawła Pawluka,  ograniczeniu swobód kozackich.