Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o:  powiększeniu obszaru Rzeczypospolitej i wzroście ludności,  Kolegium w Kijowie w 1632 roku przez prawosławnego metropolitę Piotra Mohyłę,  poparciu kozaczyzny dla szkoły,  uzyskaniu tytułu Akademii w 1658 roku na mocy Unii Hadziackiej, - rozwiązaniu Akademii w 1817 roku, programie studiów wzorowanym na szkolnictwie jezuickim, - najwybitniejszych uczniach Akademii: Łazarzu Baranowiczu, Teofanie Prokopowiczu, Janie Wyhowskim, Iwanie Mazepie, Filipie Orliku, kręgu zainteresowań naukowców i studentów, działalności drukarni i teatru.