Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia. Profesor  Teresa Chynczewska-Hennel mówi o: życiu króla Jana II Kazimierza, udziale w wyprawach wojennych, drodze do tronu polskiego, krytycznej ocenie postaci Jana Kazimierza przez historyków,  obrazie króla w „Potopie” Henryka Sienkiewicza, osiągnięciach militarnych Jana Kazimierza,  próbach reformy państwa, wprowadzeniu w życie prawa liberum veto,  Ślubach Lwowskich króla, stosunku wobec religii.