Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat sylwetki i działalności politycznej Józefa Becka [1894-1944], polityka, dyplomaty, bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - przemówieniu sejmowym J. Becka z maja 1939 roku jako jednym z najważniejszych w historii Polski, - autorytecie J. Becka w Europie, - pochodzeniu J. Becka, - fascynacji legionami i relacji z Józefem Piłsudskim, - służbie wojskowej i udziale w zamachu majowym, - karierze politycznej, - polityce zagranicznej J. Becka, - działalności po śmierci Józefa Piłsudskiego i stosunku J. Becka do szykującej się konfrontacji z Niemcami, - sojuszu brytyjsko-polskim.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Uczestnik i autor tekstu Paweł Wieczorkiewicz - historyk.