Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat polityki zagranicznej Polski w 1938 roku. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - mitach o porozumieniu polsko-niemieckim w 1938 roku, - odzyskaniu przez Polskę Śląska Cieszyńskiego i nowej fazie stosunków polsko-niemieckich, - niemieckim planie ekspansji w Europie, - Polsce jako potencjalnym sojuszniku w planach Hitlera, - żądaniach niemieckich wobec Polski jako zagrożenia naszej suwerenności, - planie Józefa Becka polegającym na przedłużaniu negocjacji z Niemcami, - Polsce odmawiającej sojuszu z Hitlerem.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.