Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat oceny działań polskich generałów dowodzących we wrześniu 1939 roku. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - najważniejszych dowódcach wojsk polskich: Edwardzie Rydzu-Śmigłym, Wacławie Stachiewiczu, Czesławie Młocie-Fijałkowskim, Władysławie Bortnowskim, Tadeuszu Kutrzebie, Juliuszu Rómmel, Antonim Szyllingu, Kazimierzu Fabrycym, Stefanie Dąb-Biernackim, Wiktorze Thommée, Kazimierzu Sosnkowskim, - wyższym korpusie dowódczym jako najsłabszym elemencie kampanii wrześniowej, - porażce generałów wywodzących się z legionów J. Piłsudskiego.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.