Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat chronologii wojny polsko-niemieckiej w 1939 roku. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - dwóch najważniejszych etapach do 17 września: bitwy granicznej oraz próbie odtworzenia frontu na liniach wielkich rzek, - taktyce niemieckiej, tzw. Blitzkrieg, - pogodzie sprzyjającej Niemcom, - braku łączności i problemach Rydza-Śmigłego z wydawaniem rozkazów armii polskiej, - bohaterskiej obronie Warszawy, Modlina i Lwowa.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.