Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat polityki Władysława Sikorskiego podczas II wojny światowej. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - W. Sikorskim odwołującym się do interwencji brytyjskiej w sprawie swojej dymisji ze stanowiska szefa rządu, - Brytyjczykach grających wewnętrznymi sprawami Polski, - polityce W. Sikorskiego opartej na sojuszu z Wielką Brytanią, - dystansie Stanów Zjednoczonych do sprawy polskiej, - Niemczech i Rosji sowieckiej wchodzącej w konflikt zbrojny, - wynikających z inicjatywy brytyjskiej rozmowach na temat ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski ze Związkiem Sowieckim, - błędach W. Sikorskiego w rozmowach z przedstawicielem Rosji.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz- historyk.