Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat układu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 roku. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - warunkach strony sowieckiej, - zgodzie na utworzenie w Związku Sowieckim armii polskiej pod wodzą generała Władysława Andersa, - amnestii dla polskich więźniów, - charakterystyce Władysława Andersa i jego kwalifikacjach przywódczych, - sprzeciwie niektórych polskich polityków wobec warunków i kształtu układu z Sowietami.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.