Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat rozmów Władysława Sikorskiego z Józefem Stalinem w Moskwie. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - przekonaniu o sile Niemiec i dystansie polskich polityków do rokowań z Sowietami, - brytyjskiej strategii ataku na Bałkany odrzuconej przez J.Stalina i F.Roosevelta, - rozmowach W. Sikorskiego na Kremlu i żądaniu wyprowadzenia polskiego wojska ze Związku Sowieckiego, - J. Stalinie proponującym W. Sikorskiemu ustalenie nowych granic Polski.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.