Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat okoliczności śmierci Władysława Sikorskiego. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - tezie o morderstwie Władysława Sikorskiego, - osobach, które mogły stać za zabójstwem polskiego wodza, - korzyściach dla J. Stalina wynikających ze śmierci W. Sikorskiego, - szantażu, do którego mógł uciec się J. Stalin, aby wyeliminować W. Sikorskiego, - opozycji zebranej wokół generała K.Sosnkowskiego jako potencjalnym zleceniodawcy morderstwa, - zakazie otwierania trumny ze zwłokami W. Sikorskiego wydanym przez rząd brytyjski, - losach osób, które przeżyły katastrofę i przebiegu śledztwa.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.