Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat niemieckiego terroru i powstania Generalnej Guberni. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - wzmożeniu procesu germanizacji ziem polskich w 1941 roku, - obszarze Generalnej Guberni, - charakterystyce i polityce Hansa Franka - generalnego gubernatora okupowanych ziem polskich, - organizacji Generalnej Guberni, - aresztowaniu i wywózce Stefana Starzyńskiego do obozu koncentracyjnego, - masowych aresztowaniach polskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, - zbrodni w Wawrze.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz- historyk.