Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat niszczenia przez Sowietów dóbr kultury polskiej na Kresach. Profesor Paweł Wieczorkiewicz opowiada o: - Władysławie Broniewskim jako „dobrym” komuniście, - aresztowaniu W.Broniewskiego i terrorze wobec polskich inteligentów, - niszczeniu wszelkich śladów polskości, - niszczeniu kultury polskiej, - czystkach etnicznych według Stalina.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.