Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat powstania polskich organizacji konspiracyjnych podczas II wojny światowej. Profesor Paweł Wieczorkiewicz opowiada o: - udziale majora Edmunda Galinata w tworzeniu polskiej konspiracji, - planie generała Rydza-Śmigłego, aby utrzymać dowództwo konspiracji w rękach obozu byłych legionistów - sylwetce generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego - trudnościach w kompletowaniu kadry organizacji konspiracyjnych - charakterystyce Stefana Grota-Roweckiego.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.