Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat ucieczki Józefa Światły z Polski. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - śmierci Stalina w 1953 roku jako cezurze w historii Polski, - ucieczce Józefa Światły na Zachód 5 grudnia 1953 w obawie przed czystkami po aresztowaniu Ławrientija Berii, - audycjach Józefa Światły w Radiu Wolna Europa i demaskacji reżimu PRL, - naradzie państwowej w sprawie Józefa Światły.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler - historyk.