Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat polskiego Czerwca 1956 roku. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - genezie ekonomicznej poznańskiego Czerwca, - zawyżonych podatkach i normach produkcyjnych, zmniejszeniu płac robotników Zakładów im. Hipolita Cegielskiego, - niedotrzymaniu obietnic polskich władz wobec protestujących, - ministrze Romanie Fidelskim, który wycofuje się ze swoich zobowiązań, - masowych, pokojowych pochodach robotników, - krwawych starciach robotników z milicją i wojskiem, - bilansie strat po stronie rządowej i protestujących.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler.