Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat okoliczności powrotu Władysława Gomułki do władzy. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - dwóch koteriach w kierownictwie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w roku 1956, - specyfice grup puławskiej i natolińskiej, - bezpartyjnym Władysławie Gomułce jako nadzieji PPR - Gomułce, który nie zgadza się na objęcie stanowiska premiera, - mobilizacji wojsk ZSRR w związku z wydarzeniami w Polsce, - Nikicie Chruszczowie, który przybywa do Warszawy i grozi Edwardowi Ochabowi, - Gomułce, który zostaje I sekretarzem KC PZPR 21 października 1956 roku.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler.