Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat uwolnienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - społeczeństwie domagającym się uwolnienia prymasa, - współpracownikach Gomułki udających się do Komańczy, - powrocie Stefana Wyszyńskiego do Warszawy 28 października 1956, - ustępstwach rządu wobec Kościoła.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler - historyk.