Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat małej stabilizacji w Polsce po roku 1956. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - polityce Władysława Gomułki mającej na celu uspokojenie nastrojów społecznych, - podniesieniu stopy życiowej Polaków, - umorzeniu długu polskiego w ZSRR i nowych kredytach, - wszelkich przejawach oporu przeciw władzy tłumionych w zarodku, - większej swobodzie instytucji naukowych i prasy, - większych swobodach dla obywateli, pierwszych samochodach, motocyklach i wyjazdach turystycznych do krajów bloku sowieckiego, - momencie zakończenia małej stabilizacji.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik Jerzy Krzysztof Eisler.