Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat okoliczności porozumienia Polski z Republiką Federalną Niemiec z 7 grudnia 1970 roku. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - złożoności stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej, - obsesji Władysława Gomułki na punkcie zachodniej granicy Polski, - zainteresowaniu polskich władz normalizacją kontaktów z RFN, - stosunku rządu RFN do powojennych granic Polski, - propozycji unormowania stosunków, którą wystosował do władz PRL Willy Brandt, - najważniejszych problemach podczas polsko-niemieckich negocjacji, - ostatecznym kształcie układu PRL-RFN.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik- Jerzy Krzysztof Eisler - historyk.