Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat zmiany elit rządzących w Polsce w 1970 roku. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - protestach trwających od 14 do 20 grudnia 1970, - równoległej, ostrej walce politycznej o władzę w państwie w owym czasie, - nieoficjalnych rozmowach wewnątrz PZPR na temat ewentualnej zmiany na stanowisku I sekretarza KC, - Gomułce, który izoluje się w gmachu Komitetu Centralnego, - spotkaniu Wojciecha Jaruzelskiego, Edwarda Babiucha, Stanisława Kani, Franciszka Szlachcica i decyzji o powołaniu Edwarda Gierka na stanowisko I sekretarza KC PZPR w grudniu 1970 roku, - Władysławie Gomułce zmuszonym do rezygnacji ze stanowiska.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik - Jerzy Krzysztof Eisler - historyk.