Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat drugiej pielgrzymki papieża do Polski oraz zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - dobrej sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce w latach 80., - przygotowaniach do drugiej pielgrzymki Jana Pawła II, - negocjacjach w sprawie trasy pielgrzymki papieża, - demonstracji w Warszawie podczas obecności papieża w czerwcu 1983 roku, - śledztwie w sprawie śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w październiku 1984 roku, - procesie funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa oskarżonych o spowodowanie śmierci Jerzego Popiełuszki.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu, uczestnik - Jerzy Krzysztof Eisler, uczestnik - papież Jan Paweł II [nagranie archiwalne].