Gawęda historyczna profesora Jerzego Eislera na temat wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisko prezydenta PRL-u oraz początków III Rzeczypospolitej Polskiej. Profesor Jerzy Eisler opowiada o: - szerokich prerogatywach prezydenta w PRL-u, - znaczeniu artykułu Adama Michnika „Wasz prezydent - nasz premier”, - obsadzeniu stanowisk w sejmie i senacie, - okolicznościach wyboru generała Wojciecha Jaruzelskiego w lipcu 1989 roku na stanowisko prezydenta PRL, - powołaniu Tadeusza Mazowieckiego na stanowisko premiera, - powołaniu koalicyjnego rządu III Rzeczypospolitej Polskiej we wrześniu 1989 roku.

W audycji wykorzystano fragmenty nagrań archiwalnych: - wypowiedź Mikołaja Kozakiewicza dotycząca wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisko prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 1989; - wypowiedź Wojciecha Jaruzelskiego po objęciu stanowiska prezydenta PRL-u, 1989;- wypowiedź Tadeusza Mazowieckiego dotycząca objęcia funkcji premiera, 1989.

Autor tekstu, wykonawca, historyk - Jerzy Eisler; uczestnicy:  prezydent RP - Wojciech Jaruzelski [nagranie archiwalne]; marszałek Sejmu RP - Mikołaj Kozakiewicz [nagranie archiwalne]; premier RP - Tadeusz Mazowiecki [nagranie archiwalne].