Gawęda historyczna profesora Pawła Wieczorkiewicza na temat rządu polskiego na wychodźstwie w czasie II wojny światowej. W materiale profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: - obsadzie najważniejszych stanowisk państwowych, - Auguście Zaleskim ministrze spraw zagranicznych, - ministrze bez teki Stanisławie Kocie, szarej eminencji reżimu paryskiego i londyńskiego, - roli generała Sosnkowskiego w rządzie polskim na wychodźstwie, - zadaniach polskiego rządu na wychodźstwie, - planach udziału Polski w wojnie o Finlandię, - błędach strategicznych Władysława Sikorskiego.

Audycja Polskiego Radia z 2004 roku. Autor tekstu i uczestnik Paweł Wieczorkiewicz - historyk.