Odcinek audycji cyklicznej Polskiego Radia.  Profesor Paweł Wieczorkiewicz mówi o: wycofywaniu się armii niemieckiej z Królestwa Polskiego na początku listopada 1918 roku, rozpadzie carskiej Rosji oraz Austro-Węgier,  utworzeniu w Galicji Polskiej Komisji Likwidacyjnej pod przewodnictwem Wincentego Witosa, utworzeniu rządu w Poznaniu,  utworzeniu 6 listopada 1918 roku Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, przekazaniu władzy politycznej Józefowi Piłsudskiemu 11 listopada 1918 roku,  przyczynach niechęci mocarstw zachodnich do Józefa Piłsudskiego.